Dịch vụ OEM

Quy trình OEM / ODM / PLM điển hình của MUTIAN ENERGY (TOP) hoàn toàn dựa trên hệ thống đảm bảo chất lượng ISO9001. TOP liên quan đến việc làm việc theo nhóm hiệu quả của các bộ phận như Bán hàng, R & D, Kỹ thuật, Mua hàng, Sản xuất & QA và Logistics, đảm bảo sản phẩm chất lượng cao và giao hàng nhanh chóng cho khách hàng.

OEM Procedure